Tags » ShimShimTaPa

Shimshimtapa Official Update with Shindong [6P] - From 140320~23

Credit: iMBC.com
Reupload and Posted by: reneee (www.sup3rjunior.com)

TAKE OUT WITH FULL AND PROPER CREDITS. DO NOT HOTLINK.

Wonderboys

Zhang Yixing và tất cả những gì mọi người có thể đã biết về cậu ( P5 )

Uhm , là cậu ta đó :D

- Dễ say , uống một chén cũng đỏ mặt được

- ” Cơm gạo là công lao của các bác nông dân , không được bỏ phí ” (=) Nếu bạn gái cậu ăn thừa cơm thì cậu sẽ ăn nốt… 318 more words

Yixing