Các vụ án trong tập:

* Vụ giết vợ (chỉ có phần giải quyết)
* Vụ án cắt đầu trên tàu lượn siêu tốc
* Vụ bắt cóc con gái của ông chủ 3,025 more words