[@Copyright]

Author: JenJen

Disclaimer: các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của ngài Gosho Aoyama

Pairing: Shinichi Kudo and Shiho Miyano

Rating: K+

Shinichi đang cảm thấy rất lạ, vô cùng lạ… 513 more words