Tags » Siggi

The Final Member

Handling: När den entusiastiska ägaren till Islands fallosmuseum har samlat ihop ett penisexemplar av varje existerande däggdjur, inser han att det fortfarande fattas en viktig pusselbit för att kollektionen ska betraktas som komplett. 768 more words

Ovanliga Hobbies

Excerpt of the week: Preschool War Games

My mythica short story, “Preschool War Games,” was just published in the March 2014 issue of Cicada Magazine.

A long time in the making, “Preschool War Games” started life as a denouement to a longer short story. 201 more words

Short Stories