Tags » Själen

Vill du ha mer energi? Här kommer 8 energibud!

8 energibud för kroppen, känslolivet, sinnet och själen.

  1. Ta fem minuters paus varje nittiominutersperiod. Det ökar effektiviteten med upp till 25 %
  2. Gå ut i naturen tre gånger i veckan för att träna kroppen.
  3. 123 more words

Värdefullt beröm och gåvor i livet

Jag har under min tid som cancersjuk varit mestadels positiv. Redan innan jag fick det bekräftat så sade jag till min vän att ska cancern vinna så får den kämpa hårdare än någonsin innan. 163 more words