Tối qua bỏ đi chơi ở nhà xủ xỉ với bạn bếu nên là nổi hứng viết note vui vẻ về chuyện dưỡng da. Là dưỡng da toàn thân. 1,023 more words