Paradigm har blivit ett populärt och flitigt använt ord i många olika sammanhang. I skoldebatten pratas det allt oftare om att vi står inför ett paradigmskifte. 982 more words