ใกล้ถึงวันประชุมวิชาการประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน นี้แล้วค่ะ หลายๆ ท่านคงได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว แล้ว จากหัวข้อ
การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต (Library Development : Current Trends and Future Challenges)  คงได้นำมาสรุปเพื่อแบ่งปันกับท่านอื่นๆ ต่อไปค่ะ