ผมชอบเข้าร่วมประชุมเช้าประจำสัปดาห์ สมองทุกคนวิ่งฉิว และมักจะได้วิธีแก้ปัญหา ข้อคิด หรืองานเข้าเสมอ สัปดาห์ที่ผ่านได้สรุปผลการศึกษาหาแนวปฏิบัติหรือ Framework ในการประยุกต์ใช้ Social Tools ทั้งหลายกับการสื่อสารและการบริหารจัดการในองค์กรภาครัฐ ต้องขอบคุณประสบการณ์และโชคชะตาที่ทำให้ทีมงานแต่ละคนมีประสบการณ์ในการสื่อสารกับองค์กรภาครัฐทุกขนาด (โดนย้าย โดนโยก โดนปลด ฮ่าๆ…) ขั้นตอนต่อไปก็ทดสอบๆๆๆ สรุปสั้นๆเพื่อเรียกน้ำย่อยสำหรับผู้สนใจ ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ Social Tools ในองค์กรจะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมาย การไล่ลำดับและลักษณะการสื่อสาร การเตรียมและสร้างเนื้อหา เครื่องมือและระบบ และการประเมินผล โดยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ขั้นตอนทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ขององค์กร (Brand Positioning) หากแต่ปัญหาหน้างานที่เรามักจะพบและถูกถามบ่อยๆที่สุดไม่ใช่เรื่องของกระบวนการทั้งหมด หากแต่จะเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากๆ คือ “ทำอย่างไรถึงจะมีเพื่อน มีผู้ติดตาม มีคนชอบ มีคนแชร์ มากๆ” และก็ตามประสาคนบ้านเดียวกันอีกเช่นกัน คำตอบที่ผู้ถามต้องการทุกครั้งจะประมาณว่า “ขอวิธีการ แบบว่า 1-2-3…เลยนะครับ/ค่ะ…” ผมเรียกกันในทีมว่าเป็นการถามหา “มาม่า” 32 more words