Tags » Srpski

Glava prva

Dva meseca je proteklo od tog najcrnjeg perioda, od onog trećeg juna, kada sam u 09:30 ujutru ustao sa svoje stolice, izašao iz kancelarije i rekao svim okupljenim saradnicima da idem. 893 more words

Srpski

Testing Vannadis swimming pool/ Proba Vanadis bazena

Sunshine, 28 degrees and a newly opened swimming pool at Vasastan.  The water is perfect…
Sunce, 28 stepeni i novo otvoreni bazen u Vasastan. Voda je perfektna…

Life Style

Gargantua i Pantagruel – Rableova oda retkim znanjima, čistoći duha i ponajviše obešenjaklucima

Nakon tri meseca čitanja, sklopila sam poslednju stranicu knjige „Gargantua i Pantagruel“ neverovatnog Fransoe Rablea, a pored štampanih reči „Kraj pete knjige podviga i junačkih dela plemenitog Pantagruela“ nečitkim rukopisom mog tate stoji ispisano: „Najlepša himna čarobnjaštvu reči.“ 1,025 more words

Srpski

Swastika somewhere in Stockholm.../ Nacisticka svastika negdje u Stokholmu

It is interesting how some signs get burned into our subconscious mind. Once upon a time used as a (well done) logo, today a reminiscent of a brutal history… This plate marks an elevator in an old building…somewhere in Stockholm… 31 more words

Buenos Aires - Jevrejska zajednica

Jedna od najupečatljivijih karakteristika Buenos Airesa je kosmopolitizam.

Na površini od 203km2 koju zauzima Ciudad Autónoma de Buenos Aires, živi 2.9 miliona stanovnika, pretežno španskog i italijanskog porekla. 642 more words

Srpski

Back in Stockholm/ Ponovo u Stockholmu

If there is anything I like about Stockholm it is the water and the parks.  Here we went to “Hagaparken” and enjoyed thereafter a thai meal at Waree´s Wok. 40 more words

Bosanski