Tags » Steampunk Tarot

After a long hiatus...back to cards for the day! Taking control.

After a long hiatus from my cards for the day posts, I’ve decided to go back to posting — but hopefully, more briefly than before. I’m hoping that if I say less, I will be able to blog more regularly. 456 more words

Cards For The Day

Everything will be OK !

Thỉnh thoảng vào update wp , dù biết chả mấy ai vô đọc đâu nhưng chốn tuki mà hoang tàn quá cũng tội ;_____;

Hôm nay tớ xin phép được post 1 trải bài gần đây của tớ :)) post cho vui thuôi :P xin nói trước là bộ Steampunk vì chưa có comp nên tớ feel từ a đến z nhé ;A; 2,520 more words

Tarot