1. Đầu tiên các bạn download phần mềm “Audacity” để xử lý tách ghép âm thanh.

2. Các bạn mở file “HelloKittyKitty.wav… 256 more words