Tags » Sung

The Thing Is, You Knew the Song Before It Was Sung.

This song sung by a captive who sang until the captives set him free.

Whether you believe or not…  every praise should be to our God!

Music

Giới thiệu: Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất

BỆ HẠ XIN TỰ TRỌNG

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Chuyển ngữ: Grey Phan

Thể Loại: Cổ đại, hài hước, nữ phẫn thái giám, HE, 18+ 912 more words

Ngôn Tình

Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Chương 2

Chương 2: Phạt ngươi đi đánh canh

Chuyển ngữ: Grey Phan

***

Ngôn Tình

[YJ] Hương lúa mạch – Part 5 (end)

Hương lúa mạch – Part 5

Gif fic mừng 100K view(sẽ post hết trong một ngày)

Tác giả: Nghiên Thính Vũ (viết vào dịp kỉ niệm ngày cưới Yunjae 10/06/2012) 2,657 more words

Yunjae Trung Văn

[YJ] Hương lúa mạch – Part 4

Hương lúa mạch – Part 4

Gif fic mừng 100K view(sẽ post hết trong một ngày)

Tác giả: Nghiên Thính Vũ (viết vào dịp kỉ niệm ngày cưới Yunjae 10/06/2012) 3,495 more words

Yunjae Trung Văn

[YJ] Hương lúa mạch – Part 3

Hương lúa mạch – Part 3

Gif fic mừng 100K view(sẽ post hết trong một ngày)

Tác giả: Nghiên Thính Vũ (viết vào dịp kỉ niệm ngày cưới Yunjae 10/06/2012) 2,426 more words

Yunjae Trung Văn

[YJ] Hương lúa mạch - Part 2

Hương lúa mạch – Part 2

Gif fic mừng 100K view(sẽ post hết trong một ngày)

Tác giả: Nghiên Thính Vũ (viết vào dịp kỉ niệm ngày cưới Yunjae 10/06/2012) 2,836 more words

Yunjae Trung Văn