Tags » Taeny

Trouble (Chapter 9)

“Taetae, my cousin called and told me they’re having a welcome party next week. Their family stayed in the States and we lost contact for quite some time but now they’re back. 2,123 more words

Taengsic

Red Silky Line (Chapter 4)

Title       : Red Silky Line

Author  : Rocksmith27

Genre    : Romance, Drama, Gender bender

Cast       :

Hwang Miyoung aka Tiffany Hwang

Jung Sooyeon aka Jessica Jung… 5,145 more words

Taeny

Red Silky Line (Chapter 3)

Title           : Red Silky Line

Author      : Rocksmith27

Genre        : Romance, Drama, Gender bender

Cast            :

Hwang Miyoung aka Tiffany Hwang

Jung Sooyeon aka Jessica Jung… 1,498 more words

Taeny

[Oneshot/HE] ChanBaek is more than real !!

Title: ChanBaek is more than real !!

Author: Cá / YuPing / Hắc Ngư or Yu đều là tui đây ^_^ 

A/N: Mình KHÔNG PHẢI AFS, mình không phải Sone’s, mình chỉ là một EXOtic và ChanBaek là một trong những couple mình ship, nên sẽ không có chuyện gây war ở đây !! 1,198 more words

Chanbaek

[Part 2] Between Two

Between Two 

Cast:

- Kim Taeyeon

- Tiffany Hwang

- Jung Jessica

- Kwon Yuri

Other Cast: Find by yourself :)

Genre: Gender bender, Romance… 2,423 more words

Taeny

Blue Collar Crime 4

Title                : Blue Collar Crime

Author            : Pianpo

Genre             : AU, Crime, Romance

Main Cast      :

Kim Taeyeon, Ham Eunjung, Kwon Yuri, Hwang Miyoung, Jessica Jung, Park Hyomin… 6,585 more words

[Longfic] [YulSic|TaeNy] Tổ Điều Tra Trọng Án

VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TỔ ĐIỀU TRA TRỌNG ÁN

Tittle: Tổ Điều Tra Trọng Á 90 more words

Jessica - Sooyeon