Tags » TaeYeon

[BTSTaeng Drabble Series] Jump into My Heart

Jump into My Heart

SuntQ / Drabble / Romance / Fluff / General / J Hope – Taeyeon

-

-

-

Sebelumnya: #1 You’re my Hip-Hop Style 976 more words

Taeyeon

[BTSTaeng Drabble Series] You're My Hip-Hop Style

You’re my Hip-Hop Style

SuntQ / Drabble / Romance / Fluff / General / Suga – Taeyeon

-

-

-

“Terima kasih telah menjadi inspirasi dan style-ku dalam bermusik” 1,001 more words

Taeyeon

Always Here Chap 11

Tittle                : always here

Autor               : Kim Sayu

Cast                 : Taeyeon, sehun

Other cast      : sanghyuk, sungjae, Baekhyun

Genre             : AU, friendship, romance, Life.

Length           : Chaptered… 2,239 more words

Taeyeon

12 Of Moment "A Bad Kid"

Tittle                      : A Bad Kid

Author                  : Kim Sayu

Cast                       : Taeyeon, Sehun

Other Cast          : L

Genre                   :  AU, Life, Hurt

Length                  : Oneshoot… 3,907 more words

Taeyeon

BaekYeon хосын өөр нэгэн өдөр нетизэнчүүдийн сэтгэгдэл

BaekYeon хосын талаар нетизэнчүүдийн сэтгэгдлийг хүргэж байна. 32 more words

Taeyeon

Хуучны хэв маягийн үсний засалт + Хар үст үзэсгэлэнт Taeyeon

Айдолууд янз бүрийн үсний засалтуудыг туршин үздэг бөгөөд энэ дундаас хуучны хэв маяг гэмээр дэгжин, донжтой үсний засалттай айдолуудын зургыг /сэтгүүл болон зурагт номонд багтсан/ Шилдэг 10 зургыг …

Taeyeon

[FREELANCE] Love Triangle (Chapter 4)

Love Triangle (Chapter 4)

Tittle: Love Triangle

Author: Han Sung Young

Rating: PG 18

Lenght: Chaptered

Genre: School-life, Friendship, Romance

Main Cast: Kim Taeyeon, Byun Baekhyun, Oh Sehun… 3,894 more words

Taeyeon