Tags » Takwa

Menempuh Sebab-sebab Kebahagiaan

Allah Ta’ala telah menjelaskan kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan di dalam agama yang diridhoi-Nya. Allah memerintahkan hamba-Nya bertakwa dan Dia pun menjelaskan sebab-sebab meraih ketakwaan di dalam agama yang diturunkan-Nya. 45 more words

Ilmu

Membaikkan Lingkungan yang Buruk Atau Menjaga Hati dalam Kebaikan?

Sahabatku yang dirahmati Allah, suatu ketika, Ummul Mukminin, Aisyah ra. pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Ada sepasukan tentara yang hendak menghancurkan Ka’bah. Kemudian setelah berada di suatu padang, lalu dibenamkan mereka semuanya dalam tanah, dari yang pertama hingga terakhir. 248 more words

Hikmah

Kunci-Kunci Kesuksesan

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Demi masa. Sesungguhnya semua orang benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasehati dalam menetapi kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran.” (QS. 1,376 more words

Lembar Nasihat

Nasihat Di Zaman Fitnah

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah pernah ditanya :

بماذا تنصحنا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وانتشر أهل البدع وموت العلماء؟

“Apakah yang anda nasihatkan kepada kami di masa ini yang begitu banyak fitnah/kekacauan dan tersebar ahli bid’ah serta wafatnya para ulama?”

Nasehat

Hakikat Takwa

Takwa merupakan wasiat Allah kepada umat generasi pertama dan generasi akhir. Allah Ta’ala berfirman, “Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan yang dibumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. 265 more words

Tauhid