Tags » Tanka

Att vara modig är enkelt

Det är där allting börjar. Det är där besluten tas. Det är också där många fantastiska saker dör. I tankarna.

Det är där saker, händelser och farhågor kan växa till oproportionerliga omfång och få overkliga proportioner. 400 more words

Enkelhet

Tanka - Young Lovers

young lovers wooing
farmers plowing their spring fields
families – rivals
their surprise will come in fall
another harvest ripens

birds singing of love
new passion grows on the lawn… 56 more words

Life

Tanka - Family Outing

family outing
last optimists on the lake
sun hides from Riva
though the middle of the day
dusk colors and shadowed forms

Written for Mindlovemisery’s Menagerie – Heeding Haiku With HA

Italy

Heeding Haiku With HA: The Tanka

Hello everyone.

Last week your  haiku efforts dedicated to the night were very beautiful and much appreciated by many.

Today, Ha is taking some exams and so I’m going to sit in for him for this post he will be back with us next week to stimulate and inspire a new set of haiku! 269 more words

Mindlovemisery's Menagerie

rainless sky rainbow

rainless sky rainbow

what could this possibly mean?

yeah, things are changing…

next:  will gravity not work?

will tomorrow come last week?

Tanka

Art Alive

That slowly spreading

wash of tender green transforms

winter’s stark landscape

into a watercolor

shimmering with vibrant light.

                                                                   JDG

Poetry