Tags » Tazkiyatun Nufus

PERINGATAN-PERINGATAN ALLAH SWT

Ada saat-saatnya manusia menyesali perbuatan buruknya, namun penyesalan itu nanti adalah penyesalan yang tidak mendatangkan manfaat baginya, kecuali bila dimasa hidupnya ia pernah menyesalinya. Waktu-waktu penyesalan itu diantaranya: 734 more words

Tazkiyatun Nufus

AGAR IBADAH TERASA RINGAN

Asal melakukan ibadah terasa berat, kecuali bagi orang yang ditolong oleh Allah sehingga ibadah itu terasa ringan untuk melakukannya. Maka agar ibadah sedikit terasa ringan, yang dapat kita lakukan adalah: 796 more words

Tazkiyatun Nufus

PENTINGNYA IKHLAS

Firman Allah swt.

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 886 more words

Tazkiyatun Nufus

Menjaga Perkara yang Lima sebelum datang perkara yang Lima22 Juni 2014) Magelang

Dengan Mengharap ridho Allah Ta’ala
Hadirilah Kajian Islam Ilmiyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Bersama:
Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Dauroh

Benang-Benang Cinta dalam Dakwah (21-22 Juni 2014) Sidoarjo

Dengan Mengharap ridho Allah Ta’ala
Hadirilah Kajian Islam Ilmiyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Bersama:
Al-Ustadz Abu Nashim Mukhtar

Dauroh

Bimbingan Islam Bagi Pencari Ketenangan & Keistiqomahan Hati Diatas Iman (22 Juni 2014) Jember

Dengan Mengharap ridho Allah Ta’ala
Hadirilah Kajian Islam Ilmiyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah

Bersama:
Al-Ustadz Luqman Ba’abduh

Dauroh

Peran Ibu dalam Mempersiapkan Masa Depan Anak (14 Juni 2014) Cirebon

Dengan Mengharap ridho Allah Ta’ala
Hadirilah Kajian Islam Ilmiyah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
** KHUSUS MUSLIMAH **

Bersama:
Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Al-Atsariyah

Dauroh