Tags » Teradata

Teradata TimeStamp Çevrimleri

Zaman Convert etme

Aşağıdaki query TIMESTAMP(6)  halindeki Tarihi TIMESTAMP(0)‘a çevirir.

CAST(CAST(DTTM AS VARCHAR(19)) AS TIMESTAMP(0)).  TIMESTAMP(6)’yı TIMESTAMP(0)’a çevirir.

 ’01/23/2014 11:53:50.000000′  u  01/23/2014 11:53:50’ çevirir.

cast… 16 more words

Teradata

Teradata Sp Çağırma

Teradata’da yazılan bir sp Yi call etmek için sp parametrelerini sp ye parantez içinde yazıp call komutuyla çağırmamız yeterlidir.

call Sp_schema.sp_name (parameter1, parameter2 );

call TEST.SINIF_OGRENCINOTLARI(‘2014-01-01’,’2014-03-06’);

Teradata