Tags » Tham Nhũng

Nhìn lại lịch sử (4)

Sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài khiến các quốc gia khác ở trong tình trạng nô lệ bởi (Hoa Kỳ) Hội đồng Quan hệ đối ngoại. 3,836 more words

Ủy Ban 300

CHÂN DUNG QUYỀN LỰC

MỘT LẦN NỮA THỬ NHẬN DIỆN TRANG MẠNG

CHÂN DUNG QUYỀN LỰC

Đào Như

Ngược dòng, lần theo ‘Bài đăng cũ hơn’ tôi mới hay… 3,640 more words

Việt Nam Sau 1975

Những “biến tướng” của năm cũ

TP. Hồ Chí Minh  mở chiến dịch
truy quét người ăn xin, lang thang

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

Năm cũ vừa đi qua, bước sang năm mới, hãy nhìn lại quãng đường vừa đi qua để có thể tiếp tục một chặng đường dài mới với những ngày tháng đáng sống hơn. 5,349 more words

Việt Nam Sau 1975

Quan to chiếm nhà, quan nhỏ chiếm đất

Vụ gia đình ông cựu Tổng thanh tra Trần Văn Truyền có quá nhiều nhà đất với khối tài sản kếch sù vừa được phát hiện vẫn tiếp tục khuấy động sự bất mãn của dư luận làm lan ra cả những ông khác. 5,344 more words

Việt Nam Sau 1975