http://minhtrinews.com/wp-content/uploads/2014/06/tham_nhung_1.jpg
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi rất đồng tình với nhiều Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Tổng thanh tra Nhà nước Huỳnh Phong Tranh sáng 12-6 tại hội trường về tình trạng hành vi tham nhũng tràn lan hiện nay, nhưng ngành thanh tra phát hiện, xử lý còn hạn chế, thậm chí cán bộ trong ng… … 6 more words