Tags » Tham Nhũng

Ai sẽ nhìn ra biển?

Bà Ruby Holt, một người vừa kỷ niệm tuổi 101 của mình ở bang Tennessee, Mỹ. Suốt cuộc đời của bà chỉ quẩn quanh ở ngôi nhà của mình và nơi làm việc. 1,497 more words

Thấy - Nghe - Nghĩ

Tham nhũng ở Việt Nam năm 2014 diễn ra phức tạp

Một lần nữa, Chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định “Tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện do các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết pháp luật, quan hệ rộng, liên kết với nhau thành các nhóm lợi ích.” 2,252 more words

Chuyên Tham Nhũng

Để gió bay đi

Thật không may cho anh Tấn trong buổi tối định mệnh đó. Khi tất cả mọi thứ cùng quẩn đổ xuống đầu anh. Mẹ già và con bệnh đang nằm bệnh viện. 2,021 more words

Thấy - Nghe - Nghĩ