Tags » The Hunger Game

Let the Reading begin!

There’s Korean idiom : Fall is the season when the sky feels higher and the horses get fat.. (천고마비)
Meaning, Fall is the bounty season that every living beings are getting fat with great weather…( I’ve lived in a country where only summer exists (yes. 453 more words

Jellybeans

[My top greatest villains] Top 5

Sẽ là cực kì thiếu sót nếu mình không nhắc đến nhân vật phản diện trong các câu chuyện. Họ nắm giữ cốt lõi của vấn đề và khiến câu chuyện thêm phần gay cấn và kịch tính. 1,393 more words

BOOKS