Toàn bộ quy trình thi công gồm 3 bước như trên, thời gian thi công trung bình cho một phòng 25 m2 sàn là 4 giờ nếu không gian thi công thoáng (không có đồ đạc trên đó). 1,842 more words