Tags » Thu Thuat Internet

Tắt quảng cáo, chú thích khi xem video trên youtube

Bạn là người thích xem phim, bạn hay xem những đoạn video clip trên youtube. Nhưng có nhiều popup quảng cáo, chú thích luôn hiện trên đoạn video bạn đang xem. 51 more words

Kiểm tra tốc độ truy cập internet với Speedtest

Bạn đang kết nối tới một wifi công cộng hay đang thử tốc độ của một mạng nào đó để biết nhanh hay chậm. Vậy thì phải làm sao? 47 more words

Kiểm tra tốc độ truy cập internet với Speedtest

Bạn đang kết nối tới một wifi công cộng hay đang thử tốc độ của một mạng nào đó để biết nhanh hay chậm. Vậy thì phải làm sao? 47 more words