Tags » Thu Thuat

Kích Hoạt Notifications Center Trên Windows 10 Technical Preview

Hướng dẫn bạn đọc cách kích hoạt dùng thử tính năng Notifications Center trên Windows 10 Technical Preview.

Một số nhà phát triển đã tìm hiểu sau vào Windows và họ đã tìm ra cách để kích hoạt tính năng Notification Center trên phiên bản xem trước của Windows 10 vừa được phát hành hồi đầu tháng 10 vừa qua. 399 more words

Thủ Thuật

Làm Thế Nào Để Xem License Key Của Windows 7/8/10 Mình Đang Dùng?

Thủ thuật thủ công nhỏ giúp người dùng xem lại License Key bản quyền của phiên bản Windwos mình đang dùng để lưu lại và sử dụng khi cần thiết. 511 more words

Thủ Thuật

12 khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử phát triển của bàn phím

(Tinh Tế) – Bàn phím là thứ mà bạn sử dụng hằng ngày, hằng giờ. Bạn xài bàn phím để gõ tài liệu, để chơi game, để lướt web, để làm hình ảnh và hàng tá những tác vụ khác. 2,875 more words

How to enable / disable "Hibernation mode" in Windows 7 and 8

Click Start button -> type cmd into search textBox

-> then type powercfg.exe /hibernate on -> enter.

-> then type powercfg –h off

Good luck! :)

Thủ Thuật

Copy and install files *.apk from PC to VirtualBox (Android machine)

Today I’ll show you how to copy files from PC to Android (Through VirtualBox)

First step, set IP Address on virtualBox  (Choose the OS want to set IP address -> press Settings -> network -> check Enable Network Adapter -> Attached to comboBox -> let’s choose Host-only Adapter -> Name comboBox -> let’s choose VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter… 99 more words

Thủ Thuật

How to use Smart FDisk for Create Partitions of your new hard disk

Hi all

Nice to meet you all, Today I ‘ll show you how to use Smart FDisk for create partitions of your new hard disk. First, you have to have boot disk (you can download Smart FDisk soft from internet). 274 more words

Thủ Thuật

Một số thủ thuật cho Outlook 2013

Một số thủ thuật cho Outlook 2013. Outlook là 1 trong các công cụ trong bộ Office 2013 và trong phiên bản mới đi kèm là phong cách của Windows 8 sẽ khiến cho nhiều người từ bỏ ý định sử dụng phiên bản cũ để chuyển sang sử dụng phiên bản mới này. 521 more words