Ban đầu định là sẽ dùng blog này để đăng những bài dài, nhưng tạm thời chưa có nhiều bài nên sẽ đăng những bài ngắn ngắn trước. 180 more words