Tags » Toi

Quay cuồng mãi hoài có gì vui?

Hôm nay muốn đi qua bên kia bán cầu, tích lũy tiền cho chuyện đó…

Tôi

Let it go

Yeah. I can feel we are not better as we thought and we did. I seem that we will get that day when we cannot suffer anymore… Then I have nothing to say. 42 more words

Tôi

Viết về màu xanh nhé

Viết về cái gì nhỉ ? Lúc nào trong đầu tôi cũng là câu hỏi đó khi tôi cầm chiếc laptop và nhìn cây cối sau cơn mưa. 328 more words

Blog

Lâu rồi mới trở lại làm cú đêm. Vừa ngồi đọc lại cuốn sách kỹ thuật dày hơn 1000 trang, vừa chọn bài Bad day… 106 more words

Memory

Newspapers or examination papers

The first crossword in a British newspaper was published in the Sunday Express on November 2, 1924. Why? With development around the globe print media have been changing themselves as well. 196 more words

Entity

A letter

Odd? Okay!  You might scroll down. Go ahead and be the victim. There are thousands of screams that are lost in the echo. Just to gain stability, and in between of our busy lives, we have now strong thumbs and fingers quick enough to scroll every story down. 468 more words

Ideas And People

___

Tháng 7… chẳng phải những thứ đau xót ngày ngày được nhắc trên mặt báo kia. Từ đầu tháng đến giờ cũng đã mất đi hai người bạn… mãi mãi… 322 more words

Tôi