След като кораба беше напълно завзет –или поне доколкото можеше „напълно“ да се прочисти за около денонощие нещо, стояло с векове в Процесионала – и можеше да се движи на собствена тяга, капитан Траск и свитата му разпределиха отговорностите и съответно позициите си.