Tags » Travel

Road Trip Activities for Kids! (Video)

Our vacation may be 2 months away but it hasn’t stopped me from beginning the packing process! I’ve been gathering up supplies for the first big trip I have taken in 9 years. 528 more words

My Life

Đà Nẵng - những ngày hè ở biển

Vài năm trở lại đây , người người nhà nhà có xu hướng đi Đà Nẵng (ĐN) nhiều hơn . MÌnh đi ĐN lần đầu tiên là 5 năm trước , lúc đó thành phố chưa phát triển nhiều, mọi thứ hầu như còn khá hoang sơ . 1,411 more words

Travel & My Life