Tags » TRO Och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE

Dagen: Bön för fredlig lösning i Ukraina

I tidningen Dagen refereras följande goda initiativ citat:

“Gud, vi ber för läget i Ukraina”. Så börjar bönen som biskopen i Linköpings stift, Martin Modéus, har skrivit och som nu ska spridas till församlingarna i Svenska kyrkan. 163 more words

Göran Skytte som ekumen och brobyggare--gästkrönika i tidningen DAGEN

I sin korta mycket läsvärda krönika i tidningen Dagen argumenterar den kände journalisten Göran Skytte för en god ekumenik med bibehållen mångfald ( krönikan är talande nog betitlad: “Både lovsång och rökkelse”). 84 more words

Något för Världssamfundet

I olika mediers rapportering kan man i dagarna med häpnad läsa att Irak planerar medeltida kvinno- och barnfientlig lagstiftning bl a accepterande av barnäktenskap från 9-års ålder!! 45 more words

FN-rapporten en allvarlig påminnelse om klimatfrågan

I DN:s huvudledare idag tar man upp den alarmerande nya rappporten från FN:s klimatpanel. Ledaren inleds på följande talande sätt (citat): Notan för männi­skans klimatpåverkan framträder allt tydligare. 111 more words

Stoppa mörkermännen i Irak!!

Läste just i en DN-ledare från idag, 2014-03-23, att regeringen (!) i Irak vill legalisera barnäktenskap och att man som stöd åberopar sedvänjor och sharia. Man vill alltså att flickor skall kunna giftas bort från 9 års ålder ofta då med män som är mycket äldre. 93 more words

Bill Gates: Tro på Gud verkar vettigt

Av en intervju i Dagen.se framgår att Bill Gates och hans fru Melinda tror på Gud och är församlingsaktiva i en katolsk kyrka. Bill Gates, grundaren av Microsoft, är idag världens rikaste person och har dragit sig tillbaka från företaget. 77 more words