Mình đang rất giận, rất rất giận, giận đến tái mặt.

Bản tính mình cái gì cũng nhàn nhạt, nhưng tính cố chấp và cầu toàn thì đến cực đoan. 785 more words