Tags » Tuki

[22.08.14]

Mình đang rất giận, rất rất giận, giận đến tái mặt.

Bản tính mình cái gì cũng nhàn nhạt, nhưng tính cố chấp và cầu toàn thì đến cực đoan. 785 more words

Tuki

Tuki #1 (Cartoon Books)


CREDIT: Cartoon Books

Rating: 4/5 – To Save the Humans Tuki Must Leave Africa Behind.
by ComicSpectrum EiC Bob Bretall.

Jeff Smith debuted this story of the 1st human to leave Africa 2,000,000 years ago on his website and it’s now being printed in physical format as a comic.  446 more words

Cartoon Books

Tâm thư của cô gái nhỏ gởi đến anh chồng 32 tuổi nhân ngày ảnh xuất ngũ :3

Park Jung Soo!

Hôm nay là ngày 29-7 anh nhỉ

Cũng là ngày anh yêu của em xuất ngũ ^^

Anh ạ, em không nghĩ rằng mình có đủ sức đợi anh cho đế ngày hôm nay đâu… 512 more words

ParkJungSoo