Tags » Turan

Milliyətçilik

Son bir neçə ildə Azərbaycanda sosial şəbəklərin məşhurlaşması nəticəsində dəbdə olan siyasi cərəyanlardan biridir milliyətçilik. Milliyətçiliyin növləri var. Mən Sovetin yaratdığı Azərbaycançılığı indiki “Türkçülük”-dən daha çox milliyətçi hesab edirəm. 2,448 more words

Azerbaycan

The Leftovers

Things are moving super fast! A little too fast! We can’t keep up with all the good stuff that drops every day on the interwebs. While we try post every new track, album, mixtape, video, and MP3 download that we love on the site, it’s impossible to post everything, which means some quality newness gets missed. 396 more words

Video