ร.​รัฐชน

มวลชนคน กปปส. เดินทางไปขอความร่วมมือสื่อโทรทัศน์ให้ออกข่าว

แน่นอน สื่อไม่ชอบใจ

น่าเห็นใจจริงๆ เพราะเป็นใครก็ไม่อยากถูกขอร้องแกมบังคับให้ทำอะไรที่ไม่อยากทำ

สื่อทั้งหลายรวมตัวกันออกแถลงการณ์ หรือกล่าวซ้ำคำเดิมๆ คือ “ก้าวก่ายการทำงานของสื่อ” “ขัดขวางเสรีภาพของสื่อ”

สื่ออยู่ในสถานะพิเศษมาแต่ไหนแต่ไร

สมัยที่ยังมีชนชั้น สืีี่่อได้รับการยอมรับให้มีสถานะสูงส่งเป็นฐานันดรที่ ๔ เพราะอิทธิพลที่สื่อมีต่อสังคม ไม่แพ้อีกสามฐานันดร (หรือสามสถาบันในภาษาสมัยนี้)

สื่อเป็นยิ่งกว่าห้องเรียน เพราะให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเห็น ค่านิยม ฯลฯ สารพัดอย่าง ที่หล่อหลอมสังคม ตลอดชีวิตของคนหนึ่งคน เพราะคนทุกคนตื่นขึ้นมาก็ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ และทำเช่นนั้นทุกวันไปจนตาย