Nhắc tới Nhật Bản, bạn bè thế giới đều phải ngưỡng mộ vì nền văn hóa vô cùng giàu bản sắc truyền thống hòa quyện hài hòa với văn hóa hiện đại của Xứ phù tang. 1,486 more words