Author : Cruel Empire

Disclaimer : Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận

Pairing : HunHan

Description : Sehun & LuHan không thuộc về tớ 2,515 more words