Tags » Ueno

Ueno: Exploring in the Rain. Mostly.

Ueno is one of my favourite area of Tokyo. When you walk around Ueno, you could see, and feel, the layers of time gone by in Tokyo. 605 more words

Explore

Powrót do Tokio

Pod koniec wyjazdu, jako, że plan zwiedzania był już luźniejszy, nieco przystopowałem z pisaniem notek. Na dodatek nie było o czym pisać to też po co zbytecznie zajmować miejsce na serwerze. 2,171 more words

Japonia - 2014

Japan Through My Eyes DAY 3: Ueno zoo

วันนี้ตอนเช้าอัจฉรานั่งอยู่บนเก้าอี้ระหว่างรอจินนี่แต่งตัว ตามองแพลนเนอร์ในมือ ในช่องวันที่ 3 เมษายนบรรจุลายมือตัวเองเขียนว่า ‘เช้า – พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน บ่าย – China town โยโกฮาม่า (กินบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง)’ สมองพลันนึกย้อนไปถึงเมื่อตอนเย็นที่ตัดสินใจเปลี่ยนแผนกะทันหันไปอุเอโนะ เพียงเพราะว่าคุณแม่ชอบซากุระที่บานสะพรั่งในช่วงนี้ และอุเอโนะก็เป็นจุดชมซากุระที่ดีที่สุดจุดหนึ่งในโตเกียว แต่จริงๆ ก็ใช้คำว่า เพียงเพราะว่า ก็ไม่ถูกซะทีเดียว ถึงเราจะอยากลิ้มรสชาติการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ แต่ถ้าป๊าม๊าไม่มีความสุขกับพิพิธภัณฑ์ก็จบกัน ถึงในใจจะคิดว่าเห็นซากุระระหว่างทางในโตเกียวก็พอแล้ว แต่มันก็ต้องมีจุดต่างระหว่างซากุระระหว่างทางกับซากุระที่จุดชมวิวซี่ อีกอย่างนึกย้อนไป เราไปสวนสัตว์ครั้งสุดท้ายก็ตั้งปอสามที่ซาฟารีเวิร์ลนั่นมาแล้ว คิดได้ดังนั้นก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางทริปกะทันหัน ถึงฝนตกเราก็จะสู้! 49 more words

Japan

Travels with children in Japan, part 1, Tokyo

Just 3 months after returning from our 5 week adventure through Malaysia and Indonesia we have strapped our backpacks on again and this time we are spending time in Japan. 547 more words

Travel