Tags » Umat

Niat Menuntut Ilmu Di Dalam Islam

1. MEMPEROLEH RIDHO ALLAH SWT

Diantara makna “Ridho” adalah benar, baik, terima, suka dan puas. Amal ibadah yang “Diridhoi Allah” artinya dibenarkan, dipandang baik, diterima dan disukai oleh Allah SWT, bahkan Ia puas memandang amal ibadah kita. 1,021 more words

Islam

University of Mines and Technology Council inaugurated

The Minister of Education, Professor Naana Jane Opoku-Agyemang, has inaugurated a 15 member Council of the University of Mines and Technology (UMaT) to ensure the smooth running of the institution for the next two years. 243 more words

Universities

Makalah Masa Kebangkitan Umat Islam

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Peranan sejarah Islam dalam mewarnai sejarah dunia cukup diperhitungkan para ahli sejarah, walaupun akhir-akhir ini Islam dipandang jauh tertinggal dengan Barat, akan tetapi Barat juga harus mengakui bahwa munculnya embrio ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat dengan begitu spektakuler tidak terlepas dari peran ulama-ulama Islam. 3,174 more words

Makalah

Putra Tunggal untuk Tuhan

  • Kisah Panggilan Bruder José Nelson Maria Vidigal, SVD

Oleh AVENT SAUR, SVD

“Semasa kecil, saya merasakan didikan yang keras dari orang tua, sering dipukul karena nakal; akan tetapi semuanya dirasa baik ketika sudah menjadi dewasa.” – … 1,203 more words

FEATURE

Overheard At the UMAT Test Centre

I sat the UMAT a few weeks ago.

…yeah. I’m still not ready to talk about it.

I am ready to talk about the conversations I overheard though. 814 more words