Tags » Universal Periodic Review

ຣັຖບານລາວຍັງເມີນເສີຍເຣື້ອງ ທ.ສົມບັດ

ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ: 05 ທັນວາ 2014

ກຸ່ມ ສິດທິ ມະນຸດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ທາງການ ລາວ ສືບສວນ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ໂດຍ ຮີບດ່ວນ.

ກ່ອນໜ້າ ຈະມີການ ທົບທວນ ປະຈຳ ລະຍະ ເຣື້ອງ ການ ປະຕິ ບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ໃນລາວ ທີ່ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນ ວັນທີ 20 ເດືອນ ມົກກະຣາ ປີ 2015 ທີ່ ນະຄອນ ເຈນີວາ ປະເທດ ສວິດເຊິແລັນ, ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2014 ນີ້ ຫ້ອງການ ຂໍ້ມູນ ຂອງ ຢູພີອາ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຕຣຽມການ ໂດຍ ເຊື້ອເຊີນ ນັກການທູດ ເຂົ້າຟັງ ຄວາມ ເປັນຫ່ວງ ຂອງ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ທາງສັງຄົມ ຕ່າງໆ ເພື່ອຕຣຽມ ການທົບທວນ ປະຈຳ ລະຍະ ດັ່ງກ່າວ.

ມີຫຼາຍ ອົງການ ຮ່ວມທັງ ຂະບວນການ ລາວ ເພື່ອ ສິດທິມະນຸດ ທີ່ມີ ສຳນັກງານ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ສົ່ງ ຄຳຮຽກຮ້ອງ ເຖິງ ທາງການ ລາວ ຊຶ່ງ ຫ້ອງການ UPR ພໍ ສລຸບໄດ້ ດັ່ງນີ້:

  1. ໃຫ້ ດຳເນີນ ການສືບສວນ ໃນ ທັນທີ ທັນໃດ ຣະອຽດ ຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ບໍ່ພິກປີ້ນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ມາຕຖານ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການບັງ ຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ນັກ ພັທນາ ຊຸມຊົນ ລາວ, ໂດຍ ໃຫ້ເປີດເຜີຍ ຮູບພາບ ວີດີໂອ ໃນ ກ້ອງ ວົງຈອນປິດ ຕົ້ນສະບັບ ໃຫ້ ສາທາຣະນະຊົນ ຮູ້ເຫັນນຳ ແລະ ໃຫ້ຮັບເອົາ ຂໍສເນີ ຊ່ວຍເຫລຶອ ຈາກ ນັກຊ່ຽວຊານ ຕ່າງ ປະເທດ ໃນການ ວິເຄາະ ຫລັກຖານ ແລະ ຮູບພາບ ໃນ ວີດີໂອ.
  2. ໃຫ້ ທາງການ ລາວ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ພັນທະ ທີ່ ສັນຍາ ໄວ້ໃນ ການທົບທວນ ປະຈຳ ຣະຍະ ເຣື້ອງ ສິດທິ ມະນຸດ ປີ 2010, ຮ່ວມທັງ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນ ICPPED ແລະ ຮັບເອົາ ຂໍ້ກົດໝາຍ ສາກົນ ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ສິດທິ ມະນຸດ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນ ພາຄີ.
  3. ໃຫ້ ດັດແກ້ ກົດໝາຍ ແພ່ງ ໃຫ້ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳ ວ່າດ້ວຍ ການບັງຄັບໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ.
  4. ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ມາດາມ ອຶງ ຊູຍເມັງ ພັລຍາ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເຂົ້າເຖິງ ເອກກະສານ ການ ສອບສວນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ ນາງ ມີສິດ ໄດ້ຮັບ.
  5. ໃຫ້ ສືບສວນ ການບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ ຮ່ວມທັງ ນັກ ເຄື່ອນໄຫວ 9 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບ ເມື່ອ ວັນທີ່2 ພຶສຈິກາ ປີ 2009 ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການວາງແຜນ ປະທ້ວງ ແບບ ສັນຕິ ເພື່ອ ຮຽກຮ້ອງ ປະຊາທິປະຕັຍ ຄວາມ ເປັນທັມ ແລະ ນັບຖື ສິດທິ ໃນການ ເປັນເຈົ້າຂອງ ທີ່ດິນ.

ຂ່າວ ກ່ຽວກັນ: ຕ່າງປະເທດອາຈລົດການຊ່ອຍ ເຫຼືອ ລາວ

News Coverage

Update on Pre-Session for UPR

The pre-session for the Universal Periodic Review of the Lao PDR, organised by UPR-Info, was held on 03 December in Geneva. While the event was attended by 21 representatives from Geneva-based missions, just three organisations gave inputs from the floor. 142 more words

Events

Pre-Session for Universal Periodic Review

A pre-session for the Universal Periodic Review of the Lao PDR (scheduled for January, 2015) was held on 03 December in Geneva. While many international human rights organisations did not attend the session, a… 210 more words

Events

Universal Periodic Review Statement to the European Union

Statement delivered by Kaos GL’s Ezgi Kocak on December 3, 2014 in Geneva to Permanent Delegation of the European Union to the United Nations on behalf of Kaos GL, LGBTI News Turkey, IGLHRC, and ILGA World.  620 more words

SOGI

Universal Periodic Review Pre-Session Statement

Statement delivered by LGBTI News Turkey’s Zeynep Bilginsoy on December 3, 2014 in Geneva to Permanent Missions to the United Nations on behalf of Kaos GL, LGBTI News Turkey, IGLHRC, and ILGA World at Pre-Session event hosted by UPR Info.  1,184 more words

SOGI

UPR Submission: "Human Rights Violations of LGBT Individuals in Turkey"

“The Universal Periodic Review (UPR) is a unique process which involves a review of the human rights records of all UN Member States. The UPR is a State-driven process, under the auspices of the Human Rights Council, which provides the opportunity for each State to declare what actions they have taken to improve the human rights situations in their countries and to fulfil their human rights obligations. 309 more words

LGBT Rights In Turkey