Tags » UNUM

Unum

Kahit late na ‘ko nakatulog, maaga pa rin ako nagising. Dahil nga morning person ako, una kong ginawa e ayusin ang pinaghigaan ako. At nagpuntang banyo at diretso sa mga alaga kong isda sa aquarium ko. 2,451 more words

Ikaw

MySQL group_contact returning values (including NULL) from two tables

I have two tables. I’m trying to return the thumbnail_img and fullsize_img column respective values for each article_steps row. I want this to include NULL if there are no matching values for each step, too. 222 more words

Recent Questions - Stack Overflow