Tags » Upwards

Three For 2014 (2014)

1. Success.
2. Upwards.
3. So much the better.
====================
And more to be seen-
In the year of 2015.

Poetry

The Difference Between Time and It's Loss

If I see a bird flying and wish to fly I will stand still, waiting to fly.

If I see a bird flying and hope to fly I will walk through my life in search of flight. 22 more words

Anyway At All

Day 2: Upwards

  1. Lumilipad ang usok ng sinaing. Ito ang kaluluwa ng mga namatay na bigas na papunta na sa langit.
  2. Kapag traffic, sana marunong akong tumalon-talon sa mga bubong ng bus, sa mga bahay, sa mga puno para makauwi agad sa bahay at makapanood ng Fushigi Yuugi.
  3. 101 more words

Waterfall flows upwards due to high winds!

Nature is so beautiful, but scary at the same time. England’s Kinder Downfall confirms that, because the water was flowing upward due to high winds. 44 more words

World