Tags » Upwards

Day 2: Upwards

  1. Lumilipad ang usok ng sinaing. Ito ang kaluluwa ng mga namatay na bigas na papunta na sa langit.
  2. Kapag traffic, sana marunong akong tumalon-talon sa mga bubong ng bus, sa mga bahay, sa mga puno para makauwi agad sa bahay at makapanood ng Fushigi Yuugi.
  3. 101 more words

Waterfall flows upwards due to high winds!

Nature is so beautiful, but scary at the same time. England’s Kinder Downfall confirms that, because the water was flowing upward due to high winds. 44 more words

World