Tags » Verse

Նա, ով սրտումս է....

Մտնում է սիրտս քո հայացքը նուրբ,

Ու վերածվում մի կարոտի անհուն,

Քնքշորեն սիրում եմ կոշտուկներդ սուրբ,

Որ վաստակել ես ջանքովդ օրնիբուն:

Փոքրուց ես տեսա հրաշքներ բազում,

Թե ինչպես էիր քարից հաց քամում,

Համեղ ուտելիք ստանում հողից,

Քրտինքովդ ջրում մեր ծառն ու ծաղիկ:

Սիրում եմ աչքերիդ փայլը ես շքեղ,

Պաշտում հայացքդ` մինչ այսօր անմեղ,

Գլուխ խոնարհում քո առաջ, մայր իմ,

Ու համբուրում եմ ձեռքդ հանճարեղ…

Ու ես միշտ փոքր եմ կողքիդ լինելու,

Ինչքան մեծանամ` պուճուր մնալու,

Իմ քաղցրիկ, հրաշք դու փոքրամարմին,

Բայց մեջքիս կանգնած մի հսկա անգին…..

16.03.2014

Սրբուհի,

VERSE

Meeting him in the bus...again

I am looking at his half face right now. The nose is just like mine His eyebrows look kinda funny for me m…ears are nice, cant say anything! 53 more words

Father

Aligned With God's Design

Each one of us is born with with desires and dreams within us. As we grow we begin setting goals and game plans to achieve those dreams and desires… 429 more words

5 MINUTES WITH GOD

Migration

This summer
was a limp handshake
attached to the puny arm
of spring. 
All the plans I made were
muted by rain
arthritic aches and… 24 more words

Did You Know...(13)

Lately, I’ve been very intrigued by the cinquain verse and have written quite a few poems in this unique form. You can find my cinquain attempts as well as the innovator of this form at: … 239 more words

Article

Adelaide Crapsey...Cinquain

Here is a beautiful cinquain by the developer of this lovely art form, Please see my article on Adelaide Crapsey in Thoughtful Thursdays – Did You Know (13) at: … 29 more words

Poetry

Calculus without limits 2

As h approaches zero
I quietly despair.
It really is the limit.
Please don’t take me there.

The funny thing about the calculus is that it was brought into existence by Isaac Newton in 1666 or earlier, and was developed and used without the idea of limits for over 150 years. 88 more words

Algebra