Tags » Vetenskap

Sv3 - ELEVEXEMPEL: VETENSKAPLIG TEXT

På begäran från flera elever kommer här det elevarbete från förra året som vi tittade på tillsammans.

Elevexempel

Vetenskap

VALRESULTAT 2014

När alla poströster är röstade finns det slutgiltiga valresultatet tillgängligt. Flera medier har tjänster där man kan se valdeltagande och resultat in i minsta distrikt. Via länken nedan kan jag alltså se hur mina grannar i distrikt 23, Hagsätra röstade. 47 more words

Vetenskap

HÅLLER NI MED?

En studie visar att man minns mer om man läser på papper jämfört med på webben:

KORT REFERAT OM STUDIEN

Håller ni med om analysen och slutsatserna?

Vetenskap

Nedräkning till valet!

På söndag går vi till valurnorna. Mitt förra inlägg visade hur olika opinionsundersökningar kan skilja sig ganska mycket åt, och sedan jag skrev det har jag läst ett flertal opinionsundersökningar där flera visar att glappet minskat mellan blocken, och andra visar att glappet ökat. 229 more words

Vetenskap

OPINIONSUNDERSÖKNING

Valet blir kanske en rysare, av de senaste undersökningarna att döma. Glappet minskar mellan regeringsalternativen. Idag kan man i DN läsa denna artikel. Den är också intressant ur vetenskaplig synpunkt. 107 more words

Vetenskap

SV3 & SvA3 - länkar för att hitta material

Några av er efterlyste att jag också publicerade länkarna till de viktigaste sökvägarna här, och det är ju en utmärkt idè:

Kungliga Biblioteket – Libris… 50 more words

Vetenskap

VETENSKAP - Att redovisa data

Vinster i välfärden är väl en av de stora valfrågorna i år. Under min morgonläsning hittade jag denna länk, från Lärarnas Riksförbund, som argumenterar för att flera regler kring vinster, löner och styrning av skolan skall ses över: 319 more words

Vetenskap