Vidkun Quisling: Fedrelandets Fiender — Stortinget, 7. April 1932

Stortinget, 7. april 1932
Kilde: Stortingstidende, 1932, s. 544-549.

Like før påske talte hr. Nygaardsvold fra dette sted hårdt og hånlig om en ung mann, som i landets tjeneste hadde fått sitt ene øie ødelagt av pøbelen. 3,872 more words