Thủ tướng báo cáo Quốc hội nhu cầu đầu tư cho quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn rất hạn hẹp…

Khó khăn thách thức là rất lớn, bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều thách thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo trước Quốc hội tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, sáng 20/10. 1,402 more words