Tags » Viral Marketing

Copywriter hàng ghế cuối: Bạn có biết?

Copywriter có thể định nghĩa rất ngắn gọn là người viết các nội dung copy. Nội dung copy hoàn toàn không phải là sao chép như nhiều người vẫn nhầm tưởng. 1,954 more words

Marketing

Old-Spice vs Chipotle!

“This is the Man Your Man Could Smell Like”

Old Spice, a long-neglected — if not forgotten — Procter & Gamble brand unleashed a social media blitz that may have changed the rules of social network marketing (Reiss, 2010). 580 more words

Chipotle

Get Creative - Moses Brown School

In the marketing world I live in I have been trying to tell this story. Most companies (my own included) like to have a professional image. 206 more words

Digital

Copywriter hàng ghế số 8: Bạn quyết định?

Cánh cửa nghề copywriter luôn mở rộng đón chào những ai dám sống, dám đam mê và dấn thân vào công việc sáng tạo và đầy thách thức này. 689 more words

Marketing

Bir Seyahat Korkusu; Bagaj Drama

Bagajınız seyahat ederken zarar görürse ne hissedersiniz? Apa sigorta bu sorunun cevabını öğrenmek için, Kenya hava alanı yönetimininde yardımı ile  Jomo Kenyatta Uluslararası hava alanında bir çeşit şaka-süpriz gerçekleştirmiş.

Non-traditional Marketing

3 Reasons To Stop Using Bible Verses For Christian Film Marketing

Imagine for a moment:  you’re a low budget filmmaker, and you want to get the word out to the Christian community about your upcoming faith-based film.   1,040 more words

Viral Marketing Initiatives

Viral marketing is when a marketing initiative is spread using person to person most commonly through social media site such as Twitter and Facebook.  But what really makes a good viral marketing initiative and why are they successful?  406 more words