Tags » Wang Lee Hom

Security Sense

Đọc được trên fb của một người bạn: “Trong tình yêu, chúng ta nói nhiều đến lãng mạn, nồng nàn. Nhưng cái giữ ta lâu bền nhất với tình yêu và người yêu, thực ra lại là cảm giác an toàn. 301 more words

Notes

Working with WongFu

On Dec 3, 2013, I was given the opportunity to help Wong Fu Productions out with their short, One, with Wang Lee Hom in New York City.

Events