Tags » Werkgever

Recht op schadevergoeding wegens het niet aanbieden van een vast arbeidscontract bij goed functioneren?

Om op zich begrijpelijke redenen sluiten werkgever en werknemer met enige regelmaat een arbeidscontract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast contract in geval van goed functioneren. 513 more words

Employment

Afdwingbaar recht op een positief getuigschrift?

Een procedure over een getuigschrift is binnen het arbeidsrecht zeer uitzonderlijk. Het Hof Den Haag had op 15 april 2014 echter te oordelen over de vraag of een werkgever gedwongen kan worden voor een bepaalde formulering te kiezen in zijn verklaring. 393 more words

Employment