Tags » Werkgever

Afdwingbaar recht op een positief getuigschrift?

Een procedure over een getuigschrift is binnen het arbeidsrecht zeer uitzonderlijk. Het Hof Den Haag had op 15 april 2014 echter te oordelen over de vraag of een werkgever gedwongen kan worden voor een bepaalde formulering te kiezen in zijn verklaring. 393 more words

Employment

Weigering passende arbeid bij ziekte: de hele loonaanspraak komt te vervallen!

Werknemers hebben in beginsel geen recht op loon gedurende de periode dat zij geen werk verrichten. Een bekende uitzondering op deze hoofdregel is de loondoorbetaling tijdens ziekte: in principe behoudt de werknemer het recht op loon gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. 352 more words

Employment