Werknemers hebben in beginsel geen recht op loon gedurende de periode dat zij geen werk verrichten. Een bekende uitzondering op deze hoofdregel is de loondoorbetaling tijdens ziekte: in principe behoudt de werknemer het recht op loon gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. 352 more words