Tags » Wrapup

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 25 พ.ย. 57

ฝรั่งเข้าซื้อ ระยะสั้นอยู่ในขาขึ้น ระยะกลางก็เช่นกัน

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): หลังจากอยู่ในขาลงติดต่อกัน 8 สัปดาห์ วันนี้กลับมาเป็นขาขึ้นแบบชั่วคราวแล้ว ถ้าจนถึงวันศุกร์ ดัชนียังไม่ร่วงไปจากระดับนี้ (จะทรง ๆ หรือจะขึ้นต่อไปทุกวันก็ได้) ก็จะเป็นการพลิกกลับเป็นขาขึ้นอย่างเป็นทางการ
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): อยู่ในขาขึ้นเป็นวันที่ 2
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติเข้าซื้อทั้งในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส
 4. เงินบาท: ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ  โดยแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 12 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 24 พ.ย. 57

ขาใหญ่เข้าซื้อ หุ้นวิ่ง ระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้น

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ดัชนีเด้งแรงติดกัน 2 วัน จึงกลับเป็นขาขึ้นแล้ว
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันและต่างชาติเข้าซื้อทั้งในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส
 4. เงินบาท: ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 12 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 21 พ.ย. 57

สถาบันซื้อ ย่อยขาย บาททรง ๆ หุ้นวิ่งฉิว

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 2
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: สถาบันเข้าซื้อทั้งในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส
 4. เงินบาท: ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 13 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 20 พ.ย. 57

ขาใหญ่รุมขายหุ้น เงินบาททรง ๆ หุ้นร่วง เพิ่งจะเป็นขาขึ้นได้ 2 วัน ก็หมดแรงซะแล้ว …

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): บ๊ะ เป็นขาขึ้นได้ 2 วัน กลับเป็นขาลงซะแล้ว
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ขาใหญ่คือ ฝรั่ง+สถาบัน+บล.
 4. 18 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 19 พ.ย. 57

ต่างชาติยังซื้อหุ้น แต่ขายฟิวเจอร์ส เงินบาทอ่อน หุ้นซึมลง แต่ระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือสถาบัน. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส
 4. เงินบาท: อ่อนค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.8x THB/USD ต้น ๆ และแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 12 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 18 พ.ย. 57

ต่างชาติเข้าซื้อ เงินบาทแข็งค่า หุ้นไปต่อ และระยะสั้นกลับเป็นขาขึ้นแล้ว :D

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): กลับเป็นขาขึ้นเรียบโร้ย
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: ต่างชาติจับมือบล. ซื้อหุ้น แต่สถาบันจับมือต่างชาติขายฟิวเจอร์ส
 4. เงินบาท: แข็งค่าต่อเนื่องไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ต้น ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 12 more words
Daily Market Wrap Up

สรุปภาวะตลาด: วันที่ 17 พ.ย. 57

นักลงทุนซื้อขายไม่จะแจ้ง หุ้นลงต่อ

(คลิกที่รูป เพื่อชมขนาดใหญ่ขึ้น)

สถานะของตลาดและของปัจจัย

 1. แนวโน้มตลาดระยะกลาง-ยาว (กราฟซ้ายบน): ยังอยู่ในขาลงเป็นสัปดาห์ที่ 8
 2. แนวโน้มตลาดระยะสั้น (กราฟซ้ายล่าง): ยังอยู่ในขาลงเป็นวันที่ 6
 3. การซื้อขายสุทธิของนักลงทุน: นักลงทุนแต่ละฝ่ายยังซื้อขายไม่จะแจ้ง ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเตอร์ส รอข่าวใหม่ ๆ ใหญ่ ๆ ชิ้นต่อไป
 4. เงินบาท: แข็งค่าเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 32.7x THB/USD ปลาย ๆ แต่แนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นฝั่งอ่อนค่า
 5. 15 more words
Daily Market Wrap Up