‘Želim da se svi ljudi ostave na miru da žive na Zemlji, zato što svi imamo pravo na to, svi smo stanovnici Svijeta’

Kayapó (sebe zovu Mebengnôkre, narod sa velike vode; Od Tupi Indijanaca nazivani su Kaiapó, Caiapó, Cayapo, od ‘kaia’ (majmun) i ‘po’ (nalik) / grupa plemena Ges Indijanaca sa juga brazilske države države Pará i sjevernog Mato Grossa, poglavito uz rijeke Iriri, Bacajá i Fresco. 2,635 more words