Tags » Zonk

Mangowy początek - zonkowa skala Tardzenia

Najpierw zaczbnę od pewnej informacji wstępnej – to nie jest mangowy blog. Mimo to chciałbym przyjrzeć się czemuś, co w tym środowisku nazywa się tardzeniem (uzależnianiem się od danego rodzaju tytułu anime/manga/gatunku). 285 more words

Long time no post!

Finally I have caught a Bass!

Not been a great deal over the last 8 months with weather and shift commitments, probably the longest I have been with out catching a fish. 293 more words

Fishing Blog