Ο επάνω όροφος σπιτιού που επισκευάσθηκε μετά από 30 χρόνια ερήμωσης και εγκατάλειψης. Το οίκημα είναι του 1910. Η επισκευή έγινε περίπου προ 8ετίας.