Του Γ. Καλλινίκου

Μας μένει λίγος χρόνος μέχρι την Γενεύη 2. Προλαβαίνουμε σ’ αυτό το χρονικό διάστημα να αφήσουμε τα παιχνιδάκια. Προλαβαίνουμε να κάνουμε και μερικά αναγκαία ξεκαθαρίσματα.